Voordat we de lichttherapie in detail uitleggen, is het belangrijk om zijn oorsprong te kenne. De eerste therapeutische toepassingen van licht dateren terug tot het einde van de twintigste eeuw. Een Deense onderzoeker, Niels Ryberg Finsen, toonde aan dat licht de immuunverdediging stimuleert en de bestrijding van infecties (tuberculose, enz.) mogelijk maakt.

We hebben bijna 80 jaar gewacht tot het lichttherapie op een niveau van betekenis kwam. orman Rosenthal, een Zuid-Afrikaanse arts die in Washington woonde, ontdekte dat hij zich elke ker bij het aantreden van de herfst vrij depressief voelde. Met zijn collega's van het Nationaal Instituut voor Geestelijke Gezondheid begon hij vervolgens onderzoek te doen en daaruit bleek voor het eerst dat het mogelijk was dit seizoensgebonden effect te behandelen door blootstelling aan kunstlicht. Lichttherapie werd geboren!

Tot aan  2005 was er veel geduld nodig om lichttherapie officieel te laten erkennen door de American Psychiatry Association als eerste behandeling van seizoensgebonden depressie.

Daarna werd het toepassingsgebied van de lichttherapie sterk veerbmeerderd door de eerdergenoemde ontdekking in 2002 van pigmentcellen en het effect van licht op de onbalans van de biologische klok. Jaarlijks worden er nieuwe studieresultaten getoond waarbij de positieve effecten van licht bij andere aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Alzheimer, hersenletsel, nicotine- of alcoholonthouding, enzovoorts worden onderstreept.

Lichttherapie is dus geen verzindsel, maar een wetenschappelijke realiteit die in de toekomst in de gereedschapskist van elke therapeut zal zitten.

Ontdek welke rol licht op het lichaam speelt,

with Roland Pec - sleep specialist and chrono-therapist