Lichttherapie behandelt de effecten van een jetlag, die het gevolg zijn van het snel overschrijden (meestal per vliegtuig) van meerdere tijdzones. Dit uit zich in een tijdelijk verstoorde biologische klok, waarvan de duur en intensiteit evenredig zijn aan het aantal tijdzones. De schadelijke effecten van een jetlag worden pas na 3 tijdzones gevoeld. (Bijvoorbeeld: een vlucht van Parijs - Moskou).

Wat veroorzaakt een jetlag?

De oorzaak is te snel door meerdere tijdzones reizen, waardoor de interne klok (biologische klok) niet gelijk staat aan  de externe tijd.

Hoe weet ik of ik een jetlag heb?

De meest voorkomende symptomen zijn:

  • Slapeloosheid
  • Sufheid
  • Lichamelijke vermoeidheid
  • intellectuele vermoeidheid
  • Humeurig
  • Problemen met concentratie

Hoe kan een jetlag worden bestreden?

Jetlag is geen ziekte.  Daarom praten we niet over een behandeling, maar een oplossing voor een beter welzijn. Deze oplossing is onderdeel van het  klassieke hulpmiddel voor chronotherapie, namelijk de biologische klok gelijkstellen met de daadwerkelijke tijd. We hebben daarvoor drie belangrijke "tools" die de reiziger kan gebruiken om de effecten van een jetlag te verminderen: lichttherapie, het nemen van melatonine, het vermijden van licht en slaap.

Ontdek hoe lichttherapie werkt bij mensen die reizen,

met Roland Pec - Slaapspecialist en chronotherapeut