Generelle salgsbetingelser.

Hvad du har brug for at vide...

Generelle salgsbetingelser for onlinesalg

Artikel 1 : Indledning

Salgsbetingelserne er indgået på den ene side af firmaet LUCIMED SA med hovedkontor på rue le Marais 12a, 4530 Villers le Bouillet - Belgien, registreret hos Banque Carrefour des Entreprises med nummer 0873.183.112 herefter "sælgeren" og, på den anden side, af enhver privatperson eller juridisk person, der ønsker at foretage et køb via webstedet for sælgeren (www.myluminette.com), herefter "køberen".

Artikel 2 : Objekt

Salgsbetingelserne definerer kontraktforholdet mellem sælger og køber, og også de betingelser, der gælder for ethvert køb foretaget ved hjælp af sælgerens hjemmeside, om køberen er professionel eller forbruger. Erhvervelse af et produkt ved hjælp af denne hjemmeside indebærer køberens uforbeholdne accept af ​​disse salgsbetingelser. Disse salgsbetingelser har forrang til alle andre generelle eller særlige betingelser, der ikke udtrykkeligt er accepteret af sælger. Sælgeren forbeholder sig hermed retten til at ændre salgsbetingelserne til enhver tid. I så fald skal de betingelser, der gælder, være dem som var i kraft på datoen for køberens bestilling.

Artikel 3 : Karakteristik af de varer og tjenester, der tilbydes

De produkter og tjenester, der tilbydes, er dem, der er offentliggjort på sælgers hjemmeside. Hvert produkt skal ledsages af en vejledning som er fremstillet af leverandøren. Fotografierne på websiden er så naturtro som muligt, men vi kan ikke garantere en perfekt lighed med det produkt, der tilbydes, især med hensyn til farver. Produkterne og ydelserne tilbydes inden for rammerne af det tilgængelige lager. Hvis, på trods af sælgerens indsats, alle eller nogle af produkterne ikke er tilgængelige, underretter han køber med det samme via e-mail, og tilbyder ham mulighed for at vælge mellem ventetid eller annullering vederlagsfrit af ordren af utilgængelige produkter. De tilgængelige produkter leveres med transportør eller af den nationale posttjeneste til den adresse, som køberen angiver.

Artikel 4 : Priser

Priserne på de produkter og tjenester, der er vist på hjemmesiden, er angivet i euro eller i købers valuta, inklusive alle skatter (moms og andre gældende afgifter). Sælgeren forbeholder sig hermed retten til at ændre sine priser til enhver tid. Ikke desto mindre vil de priser, der gælder for ordren, være dem, som var i kraft, på tidspunktet for bekræftelse af denne. De anførte priser inkluderer omkostninger til ordrehåndtering og leveringsomkostninger.

Artikel 5 : Geografiske områder

Online salg af de produkter og tjenesteydelser, der er på sælgers hjemmeside, er forbeholdt til købere med bopæl i et af de lande, der er nævnt på købssiden.

Artikel 6 : Ordrer

En køber, der ønsker at købe et produkt eller en tjenesteydelse skal :
- Fuldt udfylde formularen for identifikation med alle detaljer (fakturering og leveringsadresse);
- Udfylde online bestillingsformular og give alle referencerne for de valgte produkter eller tjenester;
-Foretage betalingen i henhold til de fastsatte betingelser.
Bekræftelse af ordren indebærer accept af salgsbetingelserne, og bekræftelse og fuld bevidsthed om det samme, såvel som et afkald på krav af købers egne indkøbsbetingelser eller andre betingelser. Alle leverede data og den registrerede bekræftelse udgør et bevis for transaktionen. Bekræftelsen svarer til en underskrift og accept af de operationer, der udføres.

Artikel 7 : Fortrydelsesret

"KUNDEN skal uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 30 dage efter meddelelsen om sin beslutning om at trække sig ud af denne kontrakt returnere varerne til:

Returner køb af Luminette
Brain-le-Château
Rue de Tubize 141
1440 Braine-le-Château

Denne tidsfrist anses for at være overholdt, hvis KLIENTEN returnerer varen inden udløbet af den tredive-dages periode. KUNDEN skal betale de direkte omkostninger ved returnering af varen.

PRODUKTET skal returneres i henhold til SÆLGERS anvisninger og især omfatte alt det leverede tilbehør. KLIENTEN er kun ansvarlig for afskrivning af varen, der skyldes anden håndtering end den, der er nødvendig for at fastslå PRODUKTETs art, egenskaber og funktion. Med andre ord har KLIENTEN mulighed for at teste PRODUKTET, men dets ansvar kan påtages, hvis det udfører andre manipulationer end de nødvendige. PRODUKTERNE pakkes i overensstemmelse med de gældende transportstandarder for at garantere maksimal beskyttelse af PRODUKTERNE under LEVERING. KLIENTER skal overholde de samme standarder, når de returnerer PRODUKTER. Af denne grund opfordres KUNDEN til at returnere PRODUKTET, der ikke passer til ham, i den originale emballage og i god stand, der er egnet til dets remarketing.
Bestemmelserne i denne artikel gælder kun for køb foretaget på webstedet www.myluminette.com. Enhver kunde, der har købt et produkt, som vi fremstiller gennem en kommerciel partner (et tredjepartswebsite, en fysisk butik osv.), Vil være underlagt den generelle forretningsbetingelser for den pågældende forhandler."

Artikel 8 : Betalingsbetingelser

Betaling med kreditkort (Visa eller Mastercard), med betalingskort ved bankcheck eller ved Paypal. Den bestilte vare skal forblive vores eksklusive ejendom, indtil fuld betaling af ordren er blevet foretaget af køberen.

Artikel 9 : Leverancer

Leverancerne skal ske til den adresse, der er angivet på bestillingsformularen og adressen skal være i det aftalte geografiske område. Varerne transporteres for sælgers risiko, indtil varerne leveres på leveringsadressen specificeret af køberen. Fra dette øjeblik skal køberen alene påtage sig alle risici.

Artikel 10 : Garanti

Med hensyn til forbrugerne garanterer sælger hermed for de produkter han sælger, samt de ydelser han tilbyder, i overensstemmelse med belgisk lov fra 1. september 2004 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med salg af forbrugsvarer (artikel 1649 bis til 1649 octies i den belgiske Civile Code). I tilfælde af manglende overensstemmelse for et produkt, der sælges og anerkendes, inden for 2 år efter levering af produktet, skal forbrugeren underrette sælger så hurtigt og detaljeret som muligt via anbefalet brev eller e-mail. Garantien dækker kun defekter som eksisterede på leveringstidspunktet af varerne. Mangler eller skader grundet misbrug, såsom forårsaget af vand, oxidation, tab eller stød, forsømmelighed og slid, er ikke omfattet af garantien. Tilsvarende skal reparationer foretaget af uautoriserede teknikere medføre annullering af garantien. Fakturaen eller leveringsblanketten er bevis for garantien og skal opbevares af forbrugeren.

Artikel 11 : Ansvar

I online salgsprocessen skal sælger kun være bundet af en forpligtelse om bistand; Han kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af brug af ​​internet, såsom tab af data, hacking, virus, pauser i tjenesteydelsen eller andre utilsigtede problemer.

Artikel 12 : Intellektuel ejendomsret

Alle elementer på sælgers hjemmeside er og forbliver hans eksklusive intellektuelle ejendomsret. Ingen skal have lov til at gengive, bruge, videresende eller anvende elementer delvist fra hjemmesiden, uanset om det gælder software, visuel medie eller lydmateriale, til ethvert formål. Ethvert link eller hyperlink er strengt forbudt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra sælger.

Artikel 13: Personlige data

Alle personlige data, der kræves for at behandle en ordre, opbevares af sælger eller dennes ansatte, og kan overføres til virksomheder, med hvilke sælger - eller dennes leverandører - samarbejder, såfremt en sådan videregivelse er nødvendig for at behandle ordren. Desuden bemyndiger brugeren også sælgeren til at bruge disse data til at udarbejde statistikker for at forbedre sin hjemmeside, varer og servicer, han tilbyder. Desuden kan denne information anvendes for at tillade diffusion, gennem ethvert kommunikationsmiddel, af oplysninger vedrørende kommercielle aktiviteter af sælger til dennes kunder. Endelig kan sælger opbevare personoplysninger for at aflette fremtidige ordrer. Desuden forpligter sælger sig til ikke at videregive disse oplysninger til nogen anden virksomhed eller firma. De data, der opbevares af sælger, kan blive anmodet om og rettet til enhver tid efter simpel efterspørgsel.

Artikel 14 : Retssager

Disse betingelser for online salg, er underlagt belgisk ret. I tilfælde af uenighed skal domstolen i sælgers hjemsted have jurisdiktion, medmindre ufravigelige bestemmelser i den offentlige orden påberåber dette.

Artikel 15 : Bevis

I forbindelse med deres forretningsforbindelser, accepterer parterne hermed elektronisk bevismateriale (f.eks e-mail, computer backup osv).

Article 16 : Disclaimer

The information included in this web site is NOT a substitute for professional medical advice or medical treatments – nor does Lumined s.a. claim that the beneficial effects generated by its Products will be felt in every case – these beneficial effects depend on a number factors which are not under LUCIMED’s control.

Vores hjemmeside bruger cookies til at gøre din browsing oplevelse bedre. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores brug af cookies